Hvad er Satsang?

Ordet stammer oprindeligt fra Indisk filosofi, og betyder: "At være i selskab med sandheden". Selv om ordet oprindeligt er fra Indien, så bruges det i dag, over hele kloden, som en betegnelse for en event, eller samling, hvor en gruppe mennesker mødes i fællesskab for at udforske eksistensens natur.

Der er således ikke tale om udveksling af meninger, da meninger altid vil tage deltagerne væk fra virkeligheden. Derimod er der tale om en udforskning af den virkelighed som altid eksisterer, helt uafhænigt af hvad vi som mennesker måtte mene om den.

Hvorfor skulle man have interresse i det?

Mennesker som har gennemskuet sindets evne til at digte historier om alting, har opdaget, at der eksisterer en frihed og en fred, hinsides sindets ideer om hvem man selv er, og hinsides ideer om hvem andre er, eller ideer om hvad livet eller virkeligheden er.

Satsang er en lejlighed til at komme i direkte kontakt med denne frihed og fred.

Satsang er som oftest ledet af et menneske, som selv har erkendt livets natur, og det vil gerne være en kombination af guidet meditation, en tale om livets natur, samt efterfølgende dialog mellem deltagerne og Satsang lederen.

For at få udbytte af din deltagelse i Satsang, er det en fordel at være opmærksom på følgende: Mød op med et åbent sind, vær parat til at udforske dine egne overbevisninger, vær parat til at se på alting med friske øjne, vær åben overfor den mulighed, at intet muligvis er, som du tror det er.

Hvis du møder op sådan, så har du taget det første skridt mod frihed til at leve, med fred i hjertet.

Satsang samlinger er ikke tilknyttet nogen form for religion eller trossamfund. Satsang samlinger forsøger ikke at indføre nye trossystemer eller overbevisninger.

Satsang er en udforskning af det liv som du er.

Hvis du lever med et indre spørgsmål som: Hvem er jeg? - så er dette hvad vi undersøger i Satsang.